De Open Monumenten Dagen in Condroz-Famenne

Elk jaar, tijdens het tweede weekend van september, bieden de Monumenten Dagen gratis toegang tot het Waalse erfgoed.

Op 10 en 11 september 2022 zullen de banden tussen innovatie en erfgoed worden belicht door middel van activiteiten onder het thema Erfgoed & Innovatie.

De drie hoofdcategorieën van het thema zijn innovatie in de loop van de tijd, innovatie ten dienste van de kennis, de instandhouding en de restauratie van het erfgoed en, tenslotte, innovatie ten dienste van de ontdekking van het erfgoed en de valorisatie ervan.

Innovatie in de tijd
De nadruk wordt gelegd op bijzondere architectonische kenmerken tijdens de bouw van monumenten (eerste gebruik van bepaalde materialen of technieken : gewapend beton, metalen raamwerken, …).
Innovatie ten dienste van kennis, instandhouding en restauratie van het erfgoed
Duurzaamheid, nieuwe eigentijdse materialen, eigentijdse ingrepen, nieuwe technologieën voor restauratie, prospectie en modellering, enz. maken allemaal deel uit van de vergelijking.
Innovatie ten dienste van de ontdekking en de opwaardering van het erfgoed
De ontwikkeling en het gebruik van virtuele realiteit, nieuwe bezoekerservaringen, enz. kunnen onder dit criterium worden opgenomen.

In Condroz-Famenne, zijn er twee uitzonderlijke sites die hun deuren voor u openen:

Het kasteel van Courrière: restauratietechnieken in dienst van de scouting

Ontdek het hart van de Belgische Scoutsfederatie en de plaats waar ze gevestigd is. In de loop der jaren heeft dit kasteel, dat voornamelijk in de 17e en 18e eeuw is gebouwd, een subtiel evenwicht bereikt tussen moderniteit en de opwaardering van het verleden. Sindsdien is het weer tot leven gekomen en worden er tal van activiteiten georganiseerd.

Meer info

Technische vooruitgang op Kasteel Haltinne

Vanuit architecturaal oogpunt is het kasteel van Haltinne een uitzonderlijk erfgoed. Het ziet eruit alsof het gebouwd is in het midden van de 16e eeuw. De imposante torens, schietgaten en slotgrachten suggereren een militaire functie, maar dit is een kasteel dat nog steeds overeind staat.

Meer info